Vzdálený přístup s pomocí proxy-serveru SVI

Video ukazuje nastavení vzdáleného přístupu k licencovaným zdrojům na Ekonomicko-správní fakultě s pomocí proxy-serveru provozovaného Střediskem vědeckých informací.

Zpět na výchozí stránku k nastavení proxy-serveru SVI.